Risk manager

Max Matthiessen är en av Sveriges ledande liv- och sakförsäkringsförmedlare som ägs av private equity-bolaget Nordic Capital sedan år 2000. I 130 år har de hjälpt företag och privatpersoner att fatta välgrundade beslut om pensioner, försäkringar och placeringar. Bolagets rådgivare, sakförmedlare och investeringsspecialister har lång erfarenhet av att hjälpa företag och privatpersoner med upphandling, analys, paketering, rådgivning och administration av marknadens främsta spar- och försäkringslösningar. Inom rollen är det stort fokus på att sätta upp nya rutiner, processer och strukturer. Det är i och med det en skapande roll snarare än förvaltande. Rollen kommer utvecklas över tid beroende på hur bolaget växer.

Din utmaning

Detta är en unik möjlighet att komma in ett spännande bolag under tillväxtfas, där du får agera nyckelperson i att sätta upp adekvat riskhanteringsstruktur. I denna roll får du arbeta med att ta fram och samordna bolagets rutiner för identifiering och hantering av operativa risker hänförliga till bolagets väsentligaste processer. Du kommer att ta ägarskap över att etablera en riskmetodik och implementera en metod för riskhantering, riskövervakning och styrning samt sätta processer för att övervaka väsentligaste riskerna, styra och mäta dessa. I rollen ingår arbete med att stötta organisationen i strävan att optimera och utveckla befintliga processer där du verkar för att riskhantering är en självklar del i dessa processer. Du kommer arbeta med upprättande och förvaltning av ett risk-inventory avseende operativa risker och sätta ett ramverk för bolagets riskhantering. Vidare ingår även att löpande utbilda och vara stöd till organisationen i dessa frågor.

Din bakgrund

För att bli framgångsrik i denna roll ser vi att du har en akademisk examen inom exempelvis ekonomi eller juridik med några års arbetslivserfarenhet av operativ riskhantering. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att ha varit med och byggt upp processer och strukturer.

Du har ett naturligt driv och vana från att självständigt driva frågor på strategisk nivå. Du har kunskap och erfarenhet av att ha arbetat i en reglerad verksamhet. För att lyckas i rollen krävs erfarenhet av att framgångsrikt driva och delta i projekt samt god förmåga att planera och prioritera dina arbetsuppgifter samt hög leveransförmåga. Rätt person för rollen är en naturlig ledare med mycket god kommunikativ förmåga och ett lösningsorienterat synsätt. Du tar initiativ, arbetar strukturerat, systematiskt och effektivt. Vidare är du analytisk och har en naturlig drivkraft att lösa problem. Förståelse för branschen och de inneboende risker som finns i verksamheten är av stor vikt. Flytande i både tal och skrift på svenska och engelska är ett krav.

I denna rekrytering samarbetar Max Matthiessen AB med Blaq Group rekrytering. För eventuella frågor var god kontakta ansvarig rekryteringskonsult, Filip Zivkovic, på telefonnummer 070 432 77 72 eller . Samtliga ansökningar tas emot via vår hemsida (blaq.se).

 

Kund? Kandidat?

Kund?

Executive Search – Kontakta Jacob Dickens
0700-92 69 25,

Rekrytering – Kontakta Carl Tullberg
0700-92 39 05,

Interim Management – Kontakta Mattias Katzenstein
0701-555 444,

Kandidat?

Vi uppskattar spontanansökningar! Har vi ett aktuellt eller framtida uppdrag som matchar din profil hör vi av oss!

Lediga jobb
Skicka in ditt CV/Spontanansökan
Aktuella konsultuppdrag
Skicka in ditt konsult-CV/Spontanansökan
För att löpande se våra aktuella uppdrag, följ oss gärna på Linkedin.