Head of AML Operations

Hoist Finance grundades år 1994 och nådde en viktig milstolpe år 1996 i samband med att dåvarande dotterbolag Hoist Kredit AB (publ) fick kreditmarknadslicens från Finansinspektionen och 2015 listades Hoist Finance på Nasdaq Stockholm. Under våra dryga 25 år har vi vuxit till en av branschens största aktörer och vi är numera 1 600 kollegor fördelat på 13 europeiska länder. Hoist Finance uppdrag är i grunden entydig: vi hjälper individer uppfylla sina finansiella åtaganden genom att sätta upp hållbara återbetalningsplaner. Vi köper portföljer med både förfallna och icke-kreditförsämrade skulder från internationella banker och finansiella institut, så att de i sin tur kan frigöra kapital och koncentrera sig på sin kärnverksamhet. Utöver att hjälpa individer tillbaka till ekonomisk stabilitet, bidrar detta även till att upprätthålla en hållbar, rättvis och stabil kreditmarknad eftersom vi hjälper banker att stärka sina balansräkningar så att de kan möta de regulatoriska kraven.

Din utmaning

Head of AML Operations är en nyetablerad funktion som kommer att ha en central roll i bolaget och verka i nära samarbete med verksamheten och koncernens riskfunktioner. Rollen rapporterar direkt till COO som är en del av koncernens verkställande organ. Som Head of AML Operations kommer du att få stort ägarskap för hela första linjens AML-arbete, innefattande bland annat: utveckling, implementering och koordinering av processer baserat koncernens strategiska AML/CTF riskutvärdering. Det innebär att du kommer att ha breda kontaktytor inom flera affärsområden, geografier och nivåer i verksamheten. Head of AML Operations är en länk mellan Affär, Operations, IT, Risk och Compliance. Din uppgift är att identifiera och möjliggöra genomförande av de åtgärder som krävs för att verksamheten ska bedrivas i enlighet med gällande lagstiftning och Hoist interna AML-policy och regelverk. Övriga arbetsuppgifter innefattar bland annat att:

  • Utveckla och underhålla verksamhetens AML/CTF program
  • Ge råd och stöd till verksamheten i AML och KYC relaterade frågor
  • Kalibrera, validera och justera Hoist Finance processer för b.la. transaktionsmonitorering
  • Rapportering till VD, AML-kommitté och styrelse

Din bakgrund

Detta är en senior roll med stora mandat att driva bolagets AML-arbete i första försvarslinjen. Vi tror därför att en lyckad kandidat för rollen har en relevant akademisk examen och minst 5 års erfarenhet från motsvarande eller liknande roll på annat finansbolag eller som konsult. Rätt kandidat har stor förståelse för hur AML-arbete spänner över flera verksamhetsområden och kan på ett pragmatiskt sätt utgöra en brygga mellan olika intressenter för att nå bästa möjliga resultat. Som person har du ett positivt tankesätt och en problemlösnings- och analytisk inställning. Då organisationen är internationell talar och skriver du obehindrat på svenska och engelska.

 I denna rekrytering samarbetar Hoist med Blaq Group. För eventuella frågor var god kontakta ansvarig rekryteringskonsult, Henrik Flood, på telefonnummer 0739 83 05 00 eller . Samtliga ansökningar tas emot via vår

Kund? Kandidat?

Kund?

Executive Search – Kontakta Jacob Dickens
0700-92 69 25,

Rekrytering – Kontakta Carl Tullberg
0700-92 39 05,

Interim Management – Kontakta Mattias Katzenstein
0701-555 444,

Kandidat?

Vi uppskattar spontanansökningar! Har vi ett aktuellt eller framtida uppdrag som matchar din profil hör vi av oss!

Lediga jobb
Skicka in ditt CV/Spontanansökan
Aktuella konsultuppdrag
Skicka in ditt konsult-CV/Spontanansökan
För att löpande se våra aktuella uppdrag, följ oss gärna på Linkedin.