DPO Hoist Finance AB

Bakgrund

Hoist Finance grundades år 1994 och nådde en viktig milstolpe år 1996 i samband med att dåvarande dotterbolag Hoist Kredit AB (publ) fick kreditmarknadslicens från Finansinspektionen och 2015 listades Hoist Finance på Nasdaq Stockholm. Under våra dryga 25 år har vi vuxit till en av branschens största aktörer och vi är numera 1 600 kollegor fördelat på 12 europeiska länder. Hoist Finance uppdrag är i grunden entydig: vi hjälper individer uppfylla sina finansiella åtaganden genom att sätta upp hållbara återbetalningsplaner. Vi köper portföljer med både förfallna och icke-kreditförsämrade skulder från internationella banker och finansiella institut, så att de i sin tur kan frigöra kapital och koncentrera sig på sin kärnverksamhet. Utöver att hjälpa individer tillbaka till ekonomisk stabilitet, bidrar detta även till att upprätthålla en hållbar, rättvis och stabil kreditmarknad eftersom vi hjälper banker att stärka sina balansräkningar så att de kan möta de regulatoriska kraven.

Vill du arbeta i en snabbfotad, nytänkande internationell kontext där Dataskyddsfrågor är ett högt prioriterat område?

 Din utmaning

Som DPO för koncernens moderbolag Hoist Finance AB kommer du ha en senior roll på internationellt kreditmarknadsbolag. Utöver ansvaret för Hoist Finance AB kommer arbeta nära Head of Data Privacy (HDP) i stöttandet av kollegor på de övriga europeiska siterna. Du kommer att tillsammans med HDP att vara ”Go to” person i Dataskyddsfrågor och ges möjlighet att påverka hela koncernens ramverksarbete kopplat till Dataskydd. Därmed har du att ha en viktig roll i att stärka företagets förtroende och relationer med kunder, samarbetspartners och andra intressenter. Rollens arbetsuppgifter innefattar allt från allmänna frågor och produktutveckling till att gräva djupt i myndighetskrav. Du kommer ha ett stort ansvar Hoist Finans AB:s löpande arbete med Dataskyddsfrågor men även:

  • Vara delaktig i risk och ramverksarbete relaterat till dataskydd för hela koncernen
  • Bidra till upprättande av koncernens årsplan
  • Interagera med ett brett spektrum av grupper, chefer, ämnesexperter och myndigheter på alla nivåer

Din bakgrund

En lyckad kandidat för tjänsten är sannolikt jurist med minst fem års arbetslivserfarenhet. Idag arbetar du troligen med dataskyddsfrågor på ett större företag, myndighet eller på en advokatbyrå eller annan konsultativ verksamhet. Vidare är det meriterande att ha CIPP/E, CIPP/T, CIPM eller andra Dataskyddsrelaterade certifikat. Du har mycket goda kunskaper inom integritets- och dataskydd och ett brinnande intresse för dessa frågeställningar. Vidare har du mycket stark kommunikationsförmåga och hög integritet. Som person har du ett positivt tankesätt och en problemlösnings- och analytisk inställning. Då organisationen är internationell talar och skriver du obehindrat på svenska och engelska.

 I denna rekrytering samarbetar Hoist med Blaq Group. För eventuella frågor var god kontakta ansvarig rekryteringskonsult, Henrik Flood, på telefonnummer 0739 83 05 00 eller . Samtliga ansökningar tas emot via vår hemsida (blaq.se).

 Urval och intervjuer sker löpande.