Head of Operational Risk - Carnegie Investment Bank

Carnegie är en av Sveriges största och mest välrenommerade investmentbanker. Bolaget erbjuder rådgivning kring investeringar till både institutioner och privatpersoner. Organisationens framgång bygger på kombinationen av ett högt rankat analysteam, en stark placeringskraft bland institutionella investerare över hela världen, ett stort nätverk av privata investerare och Investment Banking-teamets starka marknadsposition som tillsammans skapar ett unikt ekosystem.

En av Carnegies nyckelgrupper är Risk, där vi nu rekryterar en ny Head of Operational Risk.

Din utmaning

Jobbar du i finansbranschen och har längre erfarenhet av operativ riskhantering? Då kan detta vara ett spännande nästa steg för dig. I denna chefsposition får du möjligheten att jobba i en bred och omväxlande roll med stort eget ansvar, i nära dialog med CRO. Då riskfunktionen täcker samtliga affärsområden och stödfunktioner blir du en nyckelperson i bolaget och står i händelsernas centrum med många kontaktytor. I rollen får du personalansvar, samt möjligheten att jobba både operativt och strategiskt med att vidareutveckla Carnegies riskfunktion. 

Carnegies riskavdelning är uppdelad i två team – finansiell risk (marknads-, kredit och likviditetsrisk) och operativ risk. I gruppen för operativ risk får du möjlighet att arbeta med att vidareutveckla bankens metoder och processer för hantering av operativa risker och driva viktiga riskfrågor. Som chef för gruppen bär du därför ett ansvar i att vara en synlig del i organisationen och föra en nära dialog med verksamheten. Uppdraget innefattar strategiska arbetsuppgifter såsom att ta fram årliga aktivitets- och kontrollplaner för funktionen samt att löpande förbättra och utveckla ramverket för operativ riskhantering. Chefsrollen är operativ och förväntas utöver att koordinera teamets arbete även själv utföra centrala arbetsuppgifter såsom:

  • Risk Self Assessment (RSA) – Facilitera workshops där verksamheten identifierar och värderar risker samt kontroller för kritiska processer.
  • Incidentrapportering – löpande uppföljning och analys.
  • New Product Approval (NPA) – Inhämta input från berörda avdelningar och analysera risker i nya produkter, tjänster och väsentliga ändringar i befintliga sådana.
  • Åtgärdsuppföljning – Definiera och driva lämpliga åtgärder för identifierade brister tillsammans med verksamheter.
  • Kontrolltestning – utvärdera nyckelkontroller och rapportera identifierade brister.

Din bakgrund

Vi söker dig som har en relevant akademisk examen samt flera års erfarenhet från att ha arbetat med operativ risk inom finansbranschen. För att passa i den här rollen har du djup operativ riskkompetens och bra förståelse för berörda regelverk kopplat till en finansiell verksamhet. Vi tror också att det är särskilt gynnsamt om du har erfarenhet av att jobba i affären tidigare. Troligen arbetar du idag i en operativ riskroll hos ett finansiellt bolag eller som riskkonsult med tidigare erfarenhet av att jobba i linjen.

I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att trivas i den här rollen är du en initiativtagande person som vill påverka och bidra på en av Sveriges största investmentbanker där man dagligen får arbeta både strategiskt och operativt. Du har ett starkt driv, är kommunikativ och gillar att bygga relationer inom hela organisationen. Du behöver kunna tala både svenska och engelska flytande i tal och skrift.

I denna rekrytering samarbetar Carnegie med Blaq Group rekrytering. För eventuella frågor var god kontakta ansvarig rekryteringskonsult, Julia Rosén, på telefonnummer 070-731 45 13 eller . Samtliga ansökningar tas emot via vår hemsida (blaq.se).

Urval och intervjuer sker löpande.