Kreditanalytiker

PRI Pensionsgaranti är ett ömsesidigt kreditförsäkringsbolag som ägs av de försäkrade kundföretagen, vilka utgörs av stora och medelstora bolag, däribland flera av Sveriges största företag. Vi arbetar med näringslivets pensioner, bland annat ITP-planen. Våra tjänster omfattar kreditförsäkring, aktuariella tjänster, stiftelseadministration och pensionsadministration samt information och utbildning inom pension i egen regi. Totalt uppgår PRI Pensionsgarantis försäkringsansvar till 340 miljarder kronor. Företagskulturen kännetecknas av det lilla företaget med stora ambitioner, utrymme för påverkan och goda möjligheter till utveckling. Engagerade, kompetenta och hjälpsamma är de värderingar vi står för . PRI har cirka 120 anställda och har kontor centralt i Stockholm och Göteborg.

Kreditförsäkringsavdelningen på PRI har i dag drygt 600 företagskunder och ansvarar både för kreditbedömning och affärskontakten med försäkringskunderna som är bland annat några av landets största koncerner med betydande belopp i pensionsskuld. PRI Pensionsgaranti söker nu en Kreditanalytiker.

Din utmaning

Arbete på PRI ger rätt kandidat möjlighet till en angelägen och ansvarsfylld affärsroll där du som Kreditanalytiker kommer att få arbeta mot seniora motparter på några av landets största bolagskoncerner. Du kommer att ansvara för din egen kundstock där du löpande ser över kundernas risksituation, säkerställa att kreditgivningen sker enligt policy samt delta i kreditbeslut. I denna utmaning förväntas du också implementera hållbarhet i kreditanalysen. Utöver affärsmomenten kommer du vara en aktiv part i utvecklingsprojekt.

Din profil

Rätt kandidat för tjänsten har en relevant akademisk examen och en gedigen erfarenhet som kreditanalytiker på bank, kreditmarknadsbolag eller annan kreditfunktion. För att trivas och lyckas i rollen bör Du ha god finansiell analytisk förmåga där du förstår redovisning och företagsvärdering mycket väl. Du har ett genuint näringslivsintresse och en förmåga att kunna förstå olika affärsmodeller och analysera affärsrisker, ha hög integritet, kunna driva egna initiativ och vara en skicklig lagspelare.

Rätt person har förmågan att ta uppgifter i mål och att driva utveckling. Mycket goda kunskaper i tal och skrift på svenska och engelska kommer behövas. Du är samarbetsinriktad, positiv och kavlar gärna upp ärmarna.

I denna rekrytering samarbetar PRI med Blaq Group AB, Vill du veta mer är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult, Alexandra Causic, på 076-720 36 01 eller .